top of page

Nəşrlər

jcpe13678-toc-0001-m.webp
jcpe12974-toc-0001-m_edited.jpg
Perio Təsnifat

Parodont və Peri-implant Xəstəliklərinin
Təsnifatı

www.perio.az/periotesnifat

Perio & Caries Azərbaycan
Perio&Diabet Logo 2020.jpg
Ağız Boşluğu Sağlamlığı & Hamiləlik.png

Diş əti Xəstəlikləri & Dişlərin Kariyesi
www.perio.az/periokaries

Diş əti Xəstəlikləri & Şəkərli Diabet
www.perio.az/periodiabet

Ağız boşluğu sağlamlığı & Hamiləlik
www.perio.az/periohamilelik

Perio & Cardio

Diş əti Xəstəlikləri & Ürək-damar Xəstəlikləri
www.perio.az/periokardio

EFP C Guideline.png

Parodont və Peri-implant Xəstəliklərinin
Müalicəsi üzrə Klinik Rəhbərliklər

Perio & Family Doctors.png

Diş əti Xəstəlikləri & Ailə Həkimləri
www.perio.az/perioailehekimi

bottom of page