Haqqımızda

Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti 2012-ci ildə təsis edilmişdir. Cəmiyyətin əsas məqsədi ölkəmizdə stomatologiyanın parodontologiya sahəsinin inkişafına yardım etmək, həkimlərə və ictimaiyyətə dişlər və implantlar ətrafında diş əti sağlamlığının qorunub saxlanması və diş əti xəstəliklərinin ciddiyyəti, bu xəstəliklərin müasir biliklərə əsaslandırılmış erkən diaqnostikası və müalicəsinin əhəmiyyətini tanıtmaq, nəşrlər və digər elmi-maarifləndirici tədbirlər vasitəsi ilə tibbin digər sahələri ilə interdistiplinar kommunikasiyanı və tədqiqatları inkişaf etdirmək və gündəmə gətirməkdən ibarətdir. Cəmiyyət tərəfindən müxtəlif təhsil müəsissələri, yerli və beyləlxalq təşkilatlar, tanınmış alimlər və mütəxəssislər ilə sıx əməkdaşlıq edilməsi, beynəlxalq rəhbərliklərin və maarifləndirmə nəşrlərinin Azərbaycan dilində tərtib edilməsi ilə yanaşı müxtəlif beynəlxalq elmi və sosial maarifləndirici tədbirlər ölkəmizdə mütamədi olaraq həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 mart tarixli 103 nömrəli qərarına əsasən “Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların Təsnifatı”na  Parodontologiya ixtisası (060944, 3 il) əlavə olunaraq rəsmi olaraq təsdiq olunmuşdur. http://e-qanun.az/framework/41781

Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tibbi Şurası tərəfindən Davamlı Tibbi Təhsil üzrə akkreditasiya olunub və bu çərçivədə Cəmiyyət tərəfindən ölkəmizdə keçirilən elmi tədbirlərdə həkim-stomatoloqlar sertifikasiya üçün tələb olunan kreditlər əldə edirlər. Sertifikasiya dövrü ərzində həkim-stomatoloq hər il orta hesabla 48 kredit olmaqla 5 il ərzində minimum 240 kredit toplamalıdır. Davamlı Tibb Təhsili kreditlərinin hesablanması Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi cədvələ əsasən aparılır. Sertifikasiya dövründə Davamlı Tibb Təhsilinin minimal zəruri miqdarının toplanması həkimin sertifikasiya prosesinə buraxılması üçün mütləq şərtdir. http://www.sehiyye.gov.az/files/pdf/2017/emr_45_2017.pdf

Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti Avropa Parodontologiya Federasiyasının üzvüdür. Cəmiyyət üzvləri Avropa Parodontologiya Federasiyasının bütün üzvlük üstünlüklərindən faydalana bilərlər.  http://www.efp.org/efp-societies/index.php

EFP
  • Facebook - Grey Circle
  • Grey Instagram Icon
  • YouTube - Grey Circle
  • Google Places - Grey Circle