top of page
Perio & Caries Azərbaycan

Diş əti xəstəlikləri kariyes ortaq genetik, etioloji və ekoloji amillərə malik olsalar da, müxtəlif trayektoriyalarla inkişaf edirlər. Bu xəstəliklər ilə əlaqədar mikroorqanizmlər metabolik olaraq çox növlü, diş ərpi daxilində yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Bu xəstəliklərin inkişaf etməsi müxtəlif stress amillərinin yaratdığı çoxsaylı mikrobların təsiri ilə sıx əlaqədardır. Kariyes zamanı qida şəkərinin və orqanik turşuların fermentasiyası asidogen və turş maddələrin miqdarının artmasına səbəb olur. Diş əti xəstəliklərində isə, diş əti kənarında ərpin toplanması iltihaba və proteolitik və çox zaman anareob bakteriya növlərin yaranmasına səbəb olur. Diş əti xəstəlikləri kariyesə meyillikdə genetik amilin böyük rolunun olmasına dair güclü sübutlar mövcuddur və nisbi risk səviyyəsi 50% olaraq qiymətləndirilir. Bütün dünyada kariyesindiş əti xəstəliklərinin yayılma səviyyəsində azalma müşahidə olunsa da, əhali sayının artması ilə yanaşı ağızda mövcud dişlərin daha uzun müddət qalması bu xəstəliklərin daha da proqressivləşməsinə səbəb olur. 
 

‘‘Perio&Caries’’ maarifləndirmə kampaniyası Avropa Parodontologiya Federasiyası (EFP) və Avropa Kariyes Tədqiqat Təşkilatının (ORCA) birqə təşkilatçılığı ilə keçirilən Avropa Parodontologiya Qurultayında diş əti xəstəlikləri və kariyes arasındakı vacib məqamlarının konsensus hesabatından ibarətdir.

Avropa Parodontologiya Federasiyasının (EFP) ‘‘Perio&Diabetes’’ maarifləndirmə kampaniyasının məqsədi Federasiyaya üzv olan ölkələrin Milli Parodontologiya Cəmiyyətləri tərəfindən həmin ölkələrdə diş əti xəstəlikləri və kariyesi olan insanlarda ağız boşluğu sağlamlığınının təmin olunması, bu xəstəliklərin səbəblərini, əlaqəsini, risk və təsir amillərini, profilaktikasını ən son elmi sübutlara əsaslanan poster, maarifləndirmə rəhbərlikləri və video animasiya vasitəsi ilə ictimaiyyətdə, ağız boşluğu sağlamlığı və digər tibb mütəxəssislərində məlumatlılığın təşviq olunmasıdır.

‘‘Diş əti Xəstəlikləri&Kariyes’’ maarifləndirmə kampaniyası Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Cəmiyyətin prezidenti Cavid Əhmədbəyli, vitse-prezidenti Rəhim Qarayev və layihələr koordinatoru Hənifə Musayeva tərəfindən Azərbaycan dilində tərtib edilmişdir.

Ətraflı: https://www.perio.az/periokaries
More: https://www.efp.org/gum-disease-general-health/perio-caries/PDF versiyasını yükləmək üçün şəkillərin üzərinə klikləyin.

Perio & Caries Azərbaycan
Perio&CariPerio & Caries Azərbaycanes_Recommendations_NonDentalTe
Perio & Caries Azərbaycan
Perio & Caries Azərbaycan

Xəbərlər

Xəbərlər səhifəsinə keçmək üçün şəklin üzərinə klikləyin.

Perio&Caries Səhiyyə Nazirliyi
Perio&Caries ADHTI
bottom of page