İdarə Heyəti

Cavid Əhmədbəyli

İdarə Heyətinin prezidenti

Cavid Ramiz oğlu Əhmədbəyli 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1990-2000-ci illərdə Bakı şəhərində 27 saylı orta məktəbdə və Bakı Avropa Litseyində təhsil alıb. 2000-2013-ci illərdə İstanbul şəhərində Yeditepe Universitetində ali təhsil alıb. 2005-ci ildə Yeditepe Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirdiktən sonra həmin universitetin Səhiyyə Elmləri İnstitutunda doktoranturaya daxil olub. Yeditepe Universitetində Avropa Parodontologiya Federasiyası tərəfindən akkreditə olunmuş parodontologiya üzrə rezidentura proqramını bitirərək 2011-ci ildə Federasiyanın Parodontologiya və İmplantologiya üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssis diplomunu alıb. 2012-ci ildə Yeditepe Universitetinin parodontologiya kafedrasında «İncə biotipli çoxsaylı diş əti çəkilmələrin yalnız taca istiqamətlənmiş dilimlə təkbaşına və ya hüceyrəsiz dermal matrisa membranı ilə birlikdə cərrahi müalicəsi» mövzusunda dissertasiyanı müdafiə edərək Parodontologiya ixtisası üzrə doktorantura proqramını bitirib, Parodontologiya üzrə Fəlsəfə Doktoru (PhD in Periodontology) elmi dərəcəsini alıb. 2013-cü ildə Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazriliyi tərəfindən Parodontologiya ixtisası üzrə uzmanlıq diplomu verilib. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2009-cu ildə Stomatologiya ixtisası, 2020-ci ildə Parodontologiya ixtisası üzrə tibb fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması barədə şəhadətnamələr verilib. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsini alıb.

2015-2018-ci illərdə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Stomatologiya və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının assistenti olub, 2018-ci ildən hal-hazıradək kafedranın dosentidir. 2017-ci ildə Tibb üzrə Elmlər Doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün planlaşdırılmış dissertasiya üzrə “İmplant ətrafı toxumaların iltihabi xəstəliklərinin profilaktika və müalicə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusu Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Elmi Şurası tərəfindən təsdiq olunub, hazırda tədqiqatlar Azərbaycan Tibb Universiteti ilə birqə yerinə yetirilir. Dişlər & implantlar ətrafında diş əti xəstəliklərinin konservativ müalicəsində antiseptik, antibiotik, probiotik & lazerlərin tədbiqi; reqenerativ və estetik plastik parodontoloji cərrahiyyəsi üzrə tədqiqatları yerli və beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunub və nüfuzlu jurnallarda nəşr olunub. 40-a qədər elmi məqalənin, bir rəhbərliyin və tədris vəsaitinin müəllifidir. 

2018-2019-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin Stomatologiya ixtisası üzrə yekun attestasiya komissiyasının üzvü olub. 2008-ci ildən hal-hazıradək Bakıdaki 5A Dent stomatoloji klinikasında həkim-stomatoloq, parodontologiya və implantologiya mütəxəssisi olaraq fəaliyyət göstərir. 

2012-ci ildən Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətini həm-təsisçisidir və hazırda həmin təşkilatın İdarə Heyətinin prezidentidir. 2017-2019-cu illərdə Avropa Parodontologiya Federasiyasında Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2013-cü, 2016-cı və 2018-ci illərdə Bakı şəhərində Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan EstePerio Beynəlxalq Parodontologiya və Estetik Stomatologiya Kongresslərinin Təşkilat Komitəsinin sədri olub. 2017-ci ildə Avropa Parodontologiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən 12 May Beynəlxalq Diş Əti Sağlamlığı Günü üzrə Azərbaycanın Milli Koordinatoru olub. Parodont və peri-implant xəstəliklərinin klinika, diaqnostika və müalicəsi üzrə rəhbərlik, parodont və peri-implant xəstəliklərinin yeni beynəlxalq təsnifatı, parodont xəstəlikləri-şəkərli diabet (Perio&Diabet) və diş əti xəstəlikləri-dişlərin kariyesi (Perio&Caries) kimi beynəlxalq lahiyələrin Azərbaycan dilində tərtib edilməsi üzrə işçi qrupunun rəhbəri olub.

Avropa Parodontologiya Federasiyasının (EFP), Beynəlxalq Parodontologiya Akademiyasının (IAP), Beynəlxalq Implantoloqlar Birliyinin (ITI), Stomatoloji Tədqiqatlar Beynəlxalq Akademiyasının (IADR), Türkiyə Parodontologiya Cəmiyyətinin (TPD) və Türkiyə Estetik Stomatologiya Akademiyasının (EDAD) fəal üzvüdür. Azərbaycan, rus, ingilis, və türk dillərini sərbəst bilir. Ailəlidir, bir övladı var.  

www.cavidahmedbeyli.com

Aslan Məmmədov

İdarə Heyətinin vitse-prezidenti,

Avropa Parodontologiya Federasiyasında 

Azərbaycan Nümayəndə Heyətinin rəhbəri

Aslan Məmmədov 2001-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakultəsini bitirmişdir. 2004-ci ildə Almaniyanin Erlangen-Nurenberg universitetinin klinikasinda operativ stomatologiya və parodontologiya şöbəsində rezidentura proqramını bitirmişdir. 2006-ci ildə Hamburg Eppendorf Universitetinin Mərkəzi Klinikasinda oral implantologiya üzrə curriculum keçmişdir. 2007-2010-ci illər ərzində Almaniyada Münxen IPI institunun parodontologiya  üzrə  ixtisaslaşma programını bitirmişdir. 2011-2013-ci illərdə Almaniyanida Frankfurt şəhərində W.Goethe Universitetində 2 illik təhsildən sonra, oral implantologiya  üzrə «Master of Science» (MSc) elmi ixtisas dərəcəsini almışdır. 2013-2015-ci illər ərzində  Avstriyada Vena Tibb Universitetinin Parodontologiya kafedrasinda elmi araşdırmalar və parodontologiya ixtisasi üzrə  təhsilini davam etdirməkdədir və 2014-ci ildə həmin universitetdə Avstriya Parodontologiya Cəmiyyətinin Mütəxəsis sertifikatını almışdır. 2015-ci ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru (PhD) elmi dərəcəsini almışdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin  ortopedik stomatologiya kafedrasının assistentidir. Almaniya Parodontologiya Cəmiyyətinin (DGP), Avstriya Parodontologiya Cəmiyyətinin (OeGP), Amerika Parodontologiya Akademiyasinin (APP), Almaniya Dental Implantologiya Assosiasiyasınin (DCZI) və Beynəlxalq Implantologlar Birliyinin (ITI) üzvüdür. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin vitse-prezidenti və Cəmiyyətin Avropa Parodontologiya Federasiyasındaki Nümayəndəsidir.  Rus, İngilis və Alman dillərini sərbəst bilir. 

Rövşən Məmmədov 2002-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsindən məzun olmuşdur. Ankara şəhərində IDEA-nın (İnterdisiplinar Dişhekimliği Eğitim Akademisi) Parodontologiya üzrə 4 moduldan ibarət təkmilləşdirmə kursunu bitirmişdir. Bakıdaki Dental Club stomatoloji klinikasının təsiscisidir və həmin klinikada da parodontologiya və implantologiya üzrə özəl kliniki fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan Oral İmplantoloqlar Cəmiyyətinin, European Academy of Esthetic Dentistry, Beynəlxalq Implantoloqlar Birliyinin (ITI), Italiya Parodontologiya və İmplantologoiya Cəmiyəttinin, Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin Avropa Parodontologiya Federasiyasının üzvüdür. Türk Periodontoloji Dərnəyi (TPD) fəxri üzvüdür. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin vitse-prezidentidir. Türk, İngilis və Rus dillərini sərbəst bilir.

Rövşən Məmmədov

İdarə Heyətinin vitse-prezidenti,

EuroPerio10 Konqresində Azərbaycan Nümayəndəsi

Hənifə Musayeva 1996-ci ildə İstanbul Universitetinin stomatologiya fakultəsini bitirmişdir. 2015-ci ildə Frankfurt şəhərində Goethe Universitetində İmplantologiya üzrə 1 illik modullu təkmilləşdirmə kursunu bitirmiştir. 2018-ci ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru (PhD) elmi dərəcəsini almışdır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Ortopedik Stomatologiya kafedrasının assistentidir. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin, Türkiyə Parodontologiya Cəmiyyətinin və Avropa Parodontologiya Federasiyasının üzvüdür. Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin vitse-prezidentidir və layihələr koordinatorudur. Türk və ingilis dillərini sərbəst bilir.

Hənifə Musayeva

İdarə Heyətinin vitse-prezidenti,

Layihələr Koordinatoru,

Diş əti Sağlamlığı Günü Milli Koordinatoru 2021

Vəfa Xanməmmədova 2017-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakultəsində ali təhsil alıb. 2020-ci ildə həmin universitetin Stomatologiya ixtisası üzrə rezidenturanı bitirmişdir.  Azərbaycan Estetik Stomatologiya Assosiasiyasının, Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin və Avropa Parodontologiya Federasiyasının üzvüdür. 2019-ci ildən Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyətinin baş katibidir. Türk, rus və ingilis dillərini sərbəst bilir.  

Vəfa Xanməmmədova

Baş Katib

  • Facebook - Grey Circle
  • Grey Instagram Icon
  • YouTube - Grey Circle
  • Google Places - Grey Circle