top of page
Perio Təsnifat

Parodont və Peri-implant XəstəliklərininTəsnifatı
www.perio.az/periotesnifat

EFP C Guideline.png

Parodont və Peri-implant Xəstəliklərinin
Müalicəsi üzrə Klinik Rəhbərliklər

https://www.efp.org/education/continuing-education/clinical-guidelines/

Parodontologiya Kurikulumu 2024
https://www.perio.az/parodontologiyakurikulumu

Diş Əti Sağlamlığı Günü 1
Diş Əti Sağlamlığı Günü 3
Diş Əti Sağlamlığı Günü 2

12 May Diş Əti Sağlamlığı Günü 
www.perio.az/disetisaglamligigunu

Perio&Caries.jpeg

Diş əti Xəstəlikləri & Kariyes
www.perio.az/periokaries

Perio&Diabet Cover 2020.jpeg

Diş əti xəstəlikləri & Şəkərli Diabet

www.perio.az/periodiabet

PerioHamilelik Sayt

Ağız Boşluğu Sağlamlığı və Hamiləlik
www.perio.az/periohamilelik

Perio&Cardio Sayt.jpeg

Diş əti Xəstəlikləri & Ürək damar xəstəlikləri
www.perio.az/periokardio

Avropa Parodontologiya Federasiyasının (EFP) Bəyannaməsi bütün stomatoloqları və səhiyyə işçilərini diş əti xəstəliklərinin qarşısının alınması, erkən diaqnozu və effektiv müalicəsinə xüsusi diqqət yetirməyə dəvət edir.

bottom of page